Dienes oviÓvodánkat Dienes Lajos, az őrségiek híres ügyvédje adományozta gyermeke halálának emlékére végrendeletében "kisdedóvónak".
Az intézmény, kapuit 1900-ban nyitotta meg, a város első óvodájaként. Az évek során bővült, szépült, újjáalakult. 1982-ben nyerte el mai formáját. Öt felújított csoportban tevékenykedtek, játszottak a gyerekek. 1987-ben a pincehelyiségből tornatermet alakítottunk ki, így már a mozgásfejlesztés legkorszerűbb lehetőségei is adottak lettek.
2003-tól tagóvodaként működik az intézmény, 3 vegyes életkorú csoportban fogadjuk a gyermekeket 3-6-7 éves korig. Valamennyi csoport esztétikus fenyőbútorokkal felszerelt, nagyon sokféle eszköz, játék áll a gyerekek rendelkezésére a kiegyensúlyozott testi és szellemi fejlődéshez.
A csoportok napirendjét, amely folyamatos és rugalmas, úgy alakítják az óvónők, hogy elegendő idő jusson a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra. Az ismeretközlésnek, a szokások kialakításának legfontosabb eszköze óvodáskorban a játék. Ennek során alakulnak ki az alapvető szokások, szabálykövetés, egymás megismerése, a kölcsönös bizalom.
Udvari játékainkat 2003 nyarától folyamatosan az EU szabványnak megfelelő módon fejlesztjük, így mindenben megfelel annak. Kialakításuk biztosítja a gyermekek sokféle tevékenységét, lehetőséget nyújtanak a játékra, szabad mozgásra, sportolásra. Babaházak, mászókák, csúszdák, homokozók, hinták, rugós játékok, egyensúlyozó játékok, kerti padok, rollerek állnak a gyermekek rendelkezésére.
Óvodánk pedagógusai valamennyien magasan képzett szakemberek. Kiemelkedő feladatunknak tartjuk a lemaradó, lassabban fejlődő gyerekek felzárkóztatását és a tehetséges gyermekek fejlesztését. Célunk, hogy az óvodai évek végére valamennyi gyerek elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet. A ránk bízott gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes nevelése, melyben fő hangsúlyt kap: a testi és lelki gondozás, a szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus fejlesztése. Egy olyan óvoda, ahova szívesen és örömmel járnak a gyerekek, ahol a szülő és pedagógus egymást segítve, a gyermek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve végzi nevelő-oktató munkáját.
2009-től részt veszünk a „Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázaton. Fontosnak érezzük, hogy hagyományaikat ápoljuk, mégis folyamatosan megújuljunk, fejlesszük tudásunk, hogy a mai kor kihívásainak megfeleljünk.
2006-tól pedagógiai szakszolgálattal bővült az intézmény, így helyben látjuk el a rászoruló gyermekek fejlesztését. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, valamilyen területen elmaradást mutató, részképesség-zavarral küzdő gyermekekkel a csoport óvónőin kívül gyógypedagógus, konduktor foglalkozik egyéni, illetve kiscsoportos formában. A beszédhibás, beszéd- és nyelvi zavarral küzdő gyermekeket logopédus fejleszti.
2011-ben sószobával bővült az óvoda alapítványi és szülői összefogásnak köszönhetően. Itt a gyermekek játékos tevékenységeken vesznek részt, s játék közben erősíthetik immunrendszerüket..

Naptár

2024.július 13. szombat
HKSzCsPSzV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Menü

Projekt

TÁMOP 3.1.4

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0226